Tazminat Hesaplama

İşçinin çalışma süresi 1 yılı geçmişse kıdem tazminat hakkı doğar. Aylık brüt ücret ve sosyal hakları toplamı kadar tazminat alır. Kullanmadığı yıllık izinleri ve ödenmeyen fazla mesaileri de hesaplanır ve bunları da alır. Kıdem tazminatı ödenirken sadece damga vergisi kesilir. Bunun dışında bir kesinti yapılamaz. Tazminat hesaplanırken aylık giydirilmiş brüt ücret tutarı üzerinden toplanır. Giydirilmiş bürüt ücret, kişinin aldığı net maaşı üzerine diğer yol, yemek, prim, ikramiye gibi ödemelerinde eklenip toplanması demektir.

2017 yılı içerinde kıdem tazminatı tavanı ilk 6 ay için 4.426,16 TL’dir.

Kişi işten kendi isteği ile istifa ederse tazminat alamaz. Askerlik durumundan dolayı kişi kendi işten ayrılıyorsa tazminat alır. Kadınlar evlenme durumunda 1 yıl içinde işten ayrılırsa tazminat hakkı vardır.

Tazminatı ödenmeyen çalışanlar, 10 yıl içerisinde tazminat davası açmaya hakkı vardır. Haksız yere işten çıkarılan çalışanlar 1 ay içerisinde işe iade davası açabilir, işlerine geri dönebilirler.

İhbar Tazminatı

Bir diğer mevzuda ihbar tazminatıdır. Kıdem tazminatında yaşanan sorunlar ihbar tazminatında da yaşanabilir. İşveren işçinin iş yerinden çıkarılmasını belli bir süre önce bildirmesi gerekir ya da hemen işten çıkaracaksa bu süre hakkını hesaplayıp ücretini ihbar tazminatı olarak ödemesi gerekir. İşten ayrılmak için verilen süreye ihbar süresi, verilen ücrete ise ihbar tazminatı denilmektedir. Verilen ihbar süresi kişinin o şirketteki çalışma süresine göre değişir. İhbar süresi 15 gün ile 2 ay arası değişmektedir. Kişi bu süreçte sıkıntıya düşmeden yeni bir iş arayabilir veya bulabilir.

İhbar süresi belirlendikten sonra kişinin aylık giydirilmiş brüt maaşı üzerinden süreye göre bir ihbar tazminatı hesaplaması yapılır. İhbar tazminatı üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi dışında bir kesinti yapılamaz.

Bir Cevap Yazın